Leśne Prace Badawcze 2016, Vol 77, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Południkowa zmienność warunków radiacyjnych w obrębie gniazd na terenie Polski – wyniki modelowania

Latitudinal variability of the radiation microclimate in artificial forest gaps in Poland – the modelling perspective

Autorzy: Bolibok L., Brach M., Drozdowski S., Szeligowski H.

Wpływ pokarmu na imagines chrabąszczy Melolontha melolontha i M. hippocastani

Effects of food source quality on the adults of Melolontha melolontha and M. hippocastani

Autorzy: Woreta D., Lipiński S., Wolski R.

Uwarunkowania ekonomiczne utylizacji pozostałości zrębowych

Economic methods for the utilisation of logging residues

Autorzy: Gałęzia T.

Zmiana masy i temperatury powierzchni szyszek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) pod wpływem promieniowania mikrofalowego

The change in weight and surface temperature of pine cones (Pinus sylvestris L.) as a result of microwave irradiation

Autorzy: Aniszewska M.

Preliminary studies on the molecular identification of sex in Taxus baccata L.

Preliminary studies on the molecular identification of sex in Taxus baccata L.

Autorzy: Zarek M.

Artykuły przeglądowe Review articles

Translate »