Leśne Prace Badawcze 2020, Vol. 81, 2 Forest Research Papers, 2020, Vol. 81 (2)

Oryginalne prace naukowe Original articles

Porównanie metod oceny zdrowotności upraw sosnowych w odnowieniach

Comparing methods for assessing the health of regeneration in Scots pine cultures

Autorzy: Sierota Z., Małecka M., Damszel M.

Artykuły przeglądowe Review articles

Geocaching w edukacji – przegląd międzynarodowych doświadczeń Część 2. Odbiorca, miejsce i tematyka edukacji

Geocaching in education – a review of international experiences Part 2. Recipient, location and subject matter of education

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Translate »