Leśne Prace Badawcze 2012, Vol. 73, 1 Forest Research Papers, 2012, Vol. 73, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Zmiany ilościowe dna lasu i struktury drzewostanów sosnowych II i III klasy wieku na siedlisku boru świeżego po pożarze pokrywy gleby

Quantitative changes in the structure of pine stands of 2nd and 3rd age class and the forest floor following understorey fire in a fresh-coniferous forest

Autorzy: Rywka P.

Pochłanianie CO2 przez polskie ekosystemy leśne

Carbon dioxide sequestration by Polish forest ecosystems

Autorzy: Gaj K.

Pionowe zróżnicowanie bioty porostów na pniu jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior oraz znaczenie tego drzewa w zachowaniu różnorodności gatunkowej porostów w rezerwacie Oleszno (Przedborski Park Krajobrazowy)

A profile of lichen diversity down the trunk of common ash (Fraxinus excelsior) highlights its importance in maintaining lichen species diversity in the Oleszno reserve (Przedborski Landscape Park)

Autorzy: Łubek A.

Archiwum klonów starych drzew sosny zwyczajnej w Puszczy Augustowskiej

A clone archive of old Scots pine (Pinus sylvestris) trees in the Augustowska Forest

Autorzy: Korczyk A., Myszczyńska I.

Budowa i struktura górnoreglowych borów świerkowych [Picea abies (L.) H. Karst] o charakterze pierwotnym w dolinach Jarząbczej i Pyszniańskiej (Tatrzański Park Narodowy)

Inventory and stage structure of two upper subalpine primary spruce [Picea abies (L.) H. Karst] forests in the Jarząbcza and Pyszniańska valleys (Tatra National Park)

Autorzy: Karczmarski J., Bryniarska C.

Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost mikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Effect of soil moisture and soil type on the growth of mycorrhizal seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris L.)

Autorzy: Buraczyk W., Szeligowski H., Drozdowski S., Aleksandrowicz-Trzcińska M.

Porównanie procesu wyłuszczania nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z szyszek całych i pozbawionych trzpienia

The process of seed extraction from whole cones of Scots pine (Pinus sylvestris L.) compared with cones without a stem

Autorzy: Aniszewska M.

Artykuły przeglądowe Review articles

Specyfika leśnictwa regionów Ukrainy

The specificity of forestry in different regions of the Ukraine

Autorzy: Boiko S.

Translate »