Leśne Prace Badawcze 2018, Vol 79, 1 Forest Research Papers, 2018, Vol. 79 (1)

Oryginalne prace naukowe Original articles

Ocena długodystansowego rozsiewu rokitnika zwyczajnego (Hippophaë rhamnoides L.) na zwałowisku wewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

Assessment of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) long distance dispersal on the internal waste heap of the Bełchatów lignite mine

Autorzy: Bolibok L., Kubiak M., Michalski S.

Poziom chlorofilu a i b w liściach krzewów podszytowych w grabowo-dębowych lasach lasostepu Ukrainy Zachodniej

The content of chlorophyll a and chlorophyll b in leaves of undergrowth species in hornbeam-oak forest stands of the forest-steppe zone in Western Ukraine

Autorzy: Zaïka V., Bondarenko T.

Ocena korytarzowej metody uprawy dębu (Quercus sp.) na przykładzie obiektów badawczych w nadleśnictwach Mircze i Kościan

Evaluation of the corridor method for oak (Quercus sp.) cultivation using research objects in the Mircze and Kościan Forest Districts as an example

Autorzy: Paluch R., Gil W.

Zmienność przestrzenna emisji CO2 z gleb leśnych i łąkowych w zachodniej części Wzniesień Łódzkich

Spatial variability of CO2 fluxes from meadow and forest soils in western part of Wzniesienia Łódzkie (Łódź Hills)

Autorzy: Wroński K.

Oszacowanie wpływu rozpraszania światła przez atmosferę na pomiar reflektancji wykonywany podczas lotów fotogrametrycznych na niskim pułapie nad terenami leśnymi

The influence of atmospheric light scattering on reflectance measurements during photogrammetric survey flights at low altitudes over forest areas

Autorzy: Mazur A., Kacprzak M., Kubiak K., Kotlarz J., Skocki K.

Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie Część 1. Procesy kształtujące politykę leśną w Europie

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe Part 1. Forest policy processes in Europe

Autorzy: Kaliszewski A.

Artykuły przeglądowe Review articles

Występowanie zwierząt w pofragmentowanym środowisku leśnym – wpływ czynników w skali wyspy i krajobrazu

Animal occurrence in fragmented forest habitats – important factors at the patch and landscape scale

Autorzy: Banul R., Kosewska A., Borkowski J.

Translate »