Leśne Prace Badawcze 2020, Vol 81, 4 Forest Research Papers, 2020, Vol. 81 (4)

Oryginalne prace naukowe Original articles

Zamieranie olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. wzdłuż rzeki Narewki na terenie Nadleśnictwa Białowieża

Decline of Black Alder Alnus glutinosa (L.) Gaertn. along the Narewka River in the Białowieża Forest District

Autorzy: Malewski T., Topor R., Nowakowska J., Oszako T.

Rekreacja na terenach chronionych – preferencje i satysfakcja turystów odwiedzających Poleski Park Narodowy

Recreation in nature reserves – preferences and satisfaction of tourists visiting the Polesie National Park

Autorzy: Śliwińska A., Mandziuk A., Studnicki M.

Jakość sosny zwyczajnej, buka zwyczajnego i dębu szypułkowego wyhodowanych z siewu na glebie leśnej o różnym stopniu zagęszczenia

Quality of Scots pine, European beech and pedunculate oak grown from sowing on soil with different compaction levels

Autorzy: Banach J., Kormanek M., Jaźwiński J.

Artykuły przeglądowe Review articles

Zastosowanie naziemnego skanowania laserowego w inwentaryzacji lasu – przegląd wybranych zagadnień

Application of terrestrial laser scanning in forest inventory – an overview of selected issues

Autorzy: Krok G., Kraszewski B., Stereńczak K.

Translate »