Leśne Prace Badawcze 2013, Vol. 74, 1 Forest Research Papers, 2013, Vol. 74, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Charakterystyka i cechy diagnostyczne wciornastków z rodziny Thripidae (Insecta, Thysanoptera) najczęściej występujących w koronach drzew lasów centralnej Europy

Characteristic and diagnostic features of the most frequently occurring species of the Thripidae family (Insecta, Thysanoptera) in crown canopies of Central European forests

Autorzy: Kucharczyk H., Kucharczyk M.

Elektrofizjologiczna charakterystyka krzewów podszytowych w lasostepie zachodniej Ukrainy

Electrophysiological characteristics of undergrowth shrubs in the forest-steppe zone of western Ukraine

Autorzy: Bondarenko T.

Dokładność statystycznej metody reprezentacyjnej a zmiany wielkości zasobów drzewnych w kolejnych rewizjach urządzania lasu

A comparison of two growing stock assessments by stratified sampling – how does accuracy of inventory affect our interpretation of the results

Autorzy: Jabłoński M.

Dynamika produkcji biomasy w runie lasu grądowego Galio sylvatici-Carpinetum betuli

Seasonal changes in the understorey biomass of an oak-hornbeam forest Galio sylvatici-Carpinetum betuli

Autorzy: Jagodziński A., Pietrusiak K., Rawlik M., Janyszek S.

Filtry piaskowe jako element zintegrowanej ochrony materiału rozmnożeniowego w szkółkach leśnych

Slow Sand Filters as a part of integrated protection of seedlings against disease in forest nurseries

Autorzy: Oszako T., Kubiak K., Siebyła M., Nowakowska J.

Rekreacyjna funkcja lasów miejskich i podmiejskich Warszawy

The recreational functions of Warsaw's urban and suburban forests

Autorzy: Gołos P.

Chrząszcze (Coleoptera) występujące w próchnie brzóz (Betula spp.) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego

Beetles (Coleoptera) occurring in decaying birch (Betula spp.) wood in the Kampinos National Park

Autorzy: Sawoniewicz M.

Translate »