Leśne Prace Badawcze 2019, Vol 80, 2 Forest Research Papers 2019, Vol. 80 (2)

Oryginalne prace naukowe Original articles

Ocena naturalnego i sztucznego odnowienia drzewostanów sosnowych Pinus sylvestris L. w Nadleśnictwie Nowa Dęba

Evaluation of the natural and artificial regeneration of Scots pine Pinus sylvestris L. stands in the Forest District Nowa Dęba

Autorzy: Długosiewicz J., Zając S., Wysocka-Fijorek E.

Wpływ substancji organicznych pochodzenia roślinnego na kiełkowanie nasion i rozwój siewek sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L.

The influence of organic plant material on seed germination and development of Scots pine Pinus sylvestris L. seedlings

Autorzy: Kwiatkowski D., Słowiński K., Knapek J.

Przepustowość szlaków turystycznych na Szczelińcu Wielkim i Błędnych Skałach w Parku Narodowym Gór Stołowych

Assessing the tourism carrying capacity of hiking trails in the Szczeliniec Wielki and Błędne Skały in Stołowe Mts. National Park

Autorzy: Rogowski M.

Doniesienia naukowe Short communications

Nowe dane o występowaniu bogatkowatych (Coleoptera: Buprestidae) na terenie Puszczy Białowieskiej

New data on the occurrence of buprestid beetles (Coleoptera: Buprestidae) in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Gutowski J., Królik R., Ługowoj J., Sućko K., Sweeney J.

Translate »