Leśne Prace Badawcze 2019, Vol 80, 4 Forest Research Papers, 2019, Vol. 80 (4)

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wzrost odnowień na gruntach porolnych prowadzonych w ramach przebudowy drzewostanu metodą sztucznych luk

Growth of broadleaved species on post-agricultural lands introduced during the process of stand conversion with a use of artificial gaps

Autorzy: Zachara T.

Mykobiota krzewów jałowca Juniperus x media z objawami zamierania na terenie oczyszczalni ścieków w Poznaniu

Mycobiota of juniper Juniperus x media with symptoms of dieback in sewage plant facilities area in Poznań

Autorzy: Behnke-Borowczyk J., Kwaśna H., Szewczyk W., Zatorski J.

Artykuły przeglądowe Review articles

Inżynieria jako twórcza metoda wdrażania postępu nauki w leśnictwie

Creative engineering – introducing the progress of science to forestry

Autorzy: Wodzicki T.

Gospodarka leśna a występowanie zawiesin w wodach rzek i potoków i ich oddziaływanie na ichtiofaunę i ekosystemy rzeczne

Forest management practices and the occurrence of suspended solids in rivers and streams and their influence on ichthyofauna and river ecosystems

Autorzy: Mikołajczyk T., Nawrocki P.

Postęp badań fizjologicznych i genetycznych w zakresie reakcji drzew leśnych na niskie temperatury

Progress in physiological and genetic research concerning forest tree response to low temperature

Autorzy: Novokreshchenova M., Skowyra K., Kempf M.

Translate »